Příspějte školákům v Gambii
Prodej kol Podpořit Sběr kolSpolupráce se Slovenskem pokračuje. Byli jsme hosté Cyklokonference 2017

Trnava sa stala počas Cyklokonferencie 2017 hlavným mestom cyklistiky.Počas uplynulých dvoch dní, hostil slovenský Rím, už 9. ročník odbornej konferencie Cyklistická doprava 2017.

 

Počas prvého dňa mohlo vyše 90 účastníkov sledovať zaujímavé prednášky domácich ako aj zahraničných lektorovv priestoroch krásnej synagógy v malebnom meste Trnava.

Konferenciu otvorili slávnostnými príhovormi Marián Gogola (OZ MULICA), národný cyklokoordinátor Peter Klučka ako aj zástupca hostiteľského mesta viceprimátor Matej Lančarič.

Prvú sekciu začal Paul Robinsom, ktorý sa už vyše 15 rokov  venuje tréningu deti ako jazdiť na bicykli v premávke. Vzdelávací systém vo Veľkej Británii je celonárodný a nazýva sa Bikeability. Ide o jedinečný spôsob prípravy detí do premávky na bicykli.

 

Paul Robinson Bikeability

Druhú prednášku mali zástupcovia mesta Groningen z Holandska a to Erwin de Jager a Wilfred Ijdedema. Mesto, kde podiel cyklistov predstavuje 61 %, realizuje už niekoľko rokov systematické opatrenia na podporu cyklodopravy, ktoré ho radia medzi top cyklistické mestá.

Groningen cycling city

Tretiu prednášku mal vedúci územného plánovania Daniel Zöhler z mesta Bocholt, ktoré bolo zvolené za najcyklistickejšie mesto v Nemecku v skupine miest do 100 obyvateľov, čo môže byť inšpiráciou aj pre naše mestá. Mesto je zároveň aj zeleným mestom pre svoje opatrenia, ktoré realizuje.

Daniel Zohler Bocholt

Zástupcovia oboch miest potvrdili,že aj oni majú nedostatok peňazí,ale práve tento dôvod ich núti realizovať netradičné opatrenia pre cyklistov, ktoré skutočne majú pozitívny efekt na využívanie bicykla v meste.

Ďalšiu sekciu otvoril Jesus Freire z ECF. Ukázal akými rôznymi formami podporuje Európska cyklistická federácia cyklistov a aký vplyv má, či už na ekonomiku Európy alebo podporu cyklostratégie v EÚ ako aj mimo nej.

Jesus Freire ECF

Nasledovala prednáška Jaroslava Martinka z CDV, ktorý položil 12 otázok ohľadne potreby vytvorenia platformy pre lepšie mestá ako aj príklady z Českej republiky.

Jarda Martinek CDV

Technickú tému otvoril dopravný urbanista z Prahy Tomáš Cach, ktorý predstavil Nové technické podmienky pre navrhovanie cyklistických komunikácii v Českej republike. Veríme, že určite môžu predstavovať aj základ pre aktualizáciu tých slovenských.

Tomáš Cach

Cyklotrasy v okolí Spišskej Belej predstavil primátor Štefan Bieľak, ktorý inak vyzval na spoluprácu a vytvorenie spoločnej platformy medzi MVO a samosprávami pri presadzovaní zlepšovania cyklodopravy.

Štefan Bieľak Spišská Belá

Po obede pokračoval program workshopom Ako využiť kampane pre zlepšovanie udržateľnej mobility?

Štyria zástupcovia postupne ukázali akým spôsobom je možné propagovať udržateľnú mobilitu.

Jeremy  Simpson z REC hovoril o sile kampaní počas ETM v celej Európe ako aj fakte, že v posledných rokoch narastá počet miest, ktoré sa zapojili. Nás teší, že sa to deje aj na Slovensku.

Jeremy Simpson REC

Lowcostový prístup ukázal zástupca primátora mesta Trenčín Patrik Žák, ktorý názorným spôsobom ukázal ako je možné vytvoriť efektívnu kampaň v samospráve.

Patrik Žák Trenčín

 Zatvorená ulica, zaujímavé akcie ako aj problémy, ktoré uzatvorenie sprevádzali to boli aktivity počas ETM v Trnave, ktoré predstavila Kristína Marošová – koordinátorka pre udržateľnú mobilitu MsÚ Trnava. 

Kristína Marošová Trnava

Erik Štefánek, národný koordinátor kampane z OZ Mám rád cyklistiku nám zase predstavil akým spôsobom prebehla národná a ojedinelá kampaň Na bicykli do obchodu.

Erik Štefánek OZ Mám rád cyklistiku

 

Následne sa realizoval workshop v  troch skupinách, kde si mohli účastníci vymeniť skúsenosti z kampaní, teda čo funguje, čo nie, čo pripravujú alebo čo ich inšpirovalo.

 

 

 

V poslednej sekcii prvého dňa Michaela Hefková z Rozbicyklujme Nitru hovorila aké lekcie by sme mali prevziať a naučiť sa z Velocity 2017 z Holandska.

Nasledovala prezentácia maďarskej spoločnosti Cycleme Bicycle Systems , kde je riaditeľ Balázs Fóti, predstavil skúsenosti s prevádzkovaním systému verejných bicyklov.

Počas konferencie si mohli účastníci požičať bicykle od MSU Trnava, ktoré ich zaobstaralo 30 ako aj otestovať bicykle verejných bicyklov spoločnosti ARRIVA.

Arriva staff:-)

Taktiež počas oboch dní zamestnanci ukázali účastníkom riešenia cyklodopravy v Trnave.

 

Večer na radnici mesta prebehlo slávnostné odovzdávanie cien za ETM 2017, ktoré ocenila Slovenská agentúra životného prostredia. Mesta, ktoré tento rok vyhrali v jednotlivých kategóriách boli Skalica, Štúrovo,Trnava ako aj spoločnosť ARRIVA.

ocenení

Druhý deň konferencie odštartovala prezentácia prvého Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility mestského úradu Banská Bystrica a to Jánom Roháčom. Ide o zaujímavý a pilotný dokument , ktorý sa vypracoval pre konkrétneho zamestnávateľa v Slovenskej republike.

O problémoch  cyklistov v mestských križovatkách s poukázaním na zahraničné prístupy hovorila Ing. Anna Kollárová zo SZSI.

Anna Kollárová

Nasledovala prednáška Radeka Rangelova, Bimission, s.r.o. o možnostiach parkovania pre cyklistov, či už zo zahraničia alebo na Slovensku.

Radek Rangelov

Vzájomné ovplyvňovanie cyklistickej a pešej dopravy na úseku promenády Dunajského nábrežia v Bratislave predstavil Ing. Lisický z STU Bratislava, ktorý ale dosť rozčeril hladinu a vyvolal skutočne zaujímavú diskusiu o funkcii nábrežia a jeho riešení pre cyklistov a chodcov,tak aby nevznikali kolízne body.

Richard Lisický

V ďalšej sekcii predstavila výnimočný charitatívny projekt Kola pro Afriku Petra Mičková, pričom vysvetlila dôvod akým pomáha ČR africkej Gambii a to najmä deťom,aby mohli dochádzať z veľkých vzdialeností do škôl. Povedala aj o zapojením pilotného mesta Žilina, ktoré má poslať 70 bicyklov, pričom vyzvala prítomných aj na zapojenie z ostatných slovenských miest.

Petra Mičková

Cykloturistickú tému predstavil Jaroslav Juriga a to o potenciály Rieke Dunaj pre cykloturistov ako aj vodákov.

Radoslav Juriga

 

Zora Pauliniová z Cyklokoalície hovorila o svojich skúsenostiach s tým Ako zapojiť verejnosť do plánovania cyklodopravy, pričom ukázala rôzne príklady zo svojej praxe.

Zora Pauliniová

Posledná prednáška, ktorú prezentoval Marián Gogola (Žilinská univerzita, OZ MULICA) bola o Stratégii miest, ktoré to s cyklodopravou myslia vážne a porovnaním so stavom na Slovensku.

Marián Gogola

 

Na záver konferencie boli vyžrebovaní 3 účastníci, ktorí budú mať nasledujúci rok, konferenciu zadarmo. Samotný záver patril poďakovaniu mestu Trnava ako aj samotným organizátorom a partnerom konferencie s tým, že sa veľmi radi uvidíme opäť o rok.

Ďakujeme za záštitu všetkým partnerom menovite

  • Slovenskej agentúra Životného prostredia SR,
  • Ministerstvu Životného prostredia SR
  • Ministerstvu dopravy a výstavby SR
  • Mestu Trnava
  • OCIBB
  • Nadácii Ekopolis
  • OZ MULICA
  • ARIIVA
  • AKZENT

Samotné prezentácie si môžete stiahnuť tu:

https://goo.gl/WQL5Ks

Fotky z konferencie (Martin Bolo):

https://photos.app.goo.gl/IwGM8MABs3JgNk5K2

https://photos.app.goo.gl/4XTByNcnqbYg81Pu2

 

 

Hlavní partneři organizace

logo

Brussels Airlines

Brussels Airlines patří k hlavním partnerům organizace díky dlouhodobé podpoře ve formě poskytování letenek do Gambie v rámci Brussels Airlines Foundation zdarma. Bez této pomoci bychom měli cestu na africký kontinent velmi ztíženou. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Rubena

Rubena s.r.o. je partnerem Kol pro Afriku také od samého počátku, kdy jsme začali přemýšlet o potřebě kvalitních náhradních dílů. Srovnání kvality plášťů a duší této značky s těmi, které jsou běžně v Africe dostupné, je velmi vypovídající. Je to také důvod, proč o tuto spolupráci stojíme a velmi si jí vážíme. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Advanced AIRSEA

Advanced AIRSEA je našim partnerem již řadu let. Jedná se o našeho hlavního logistického partnera pro zasílání kontejnerů do Gambie a poté pro zajištění navazující přepravy do vesnice Gunjur. Velice si této spolupráce vážíme a věříme, že bude nadále úspěšně pokračovat. Velmi děkujeme za společnou cestu.Přejít na web partnera
logo

Toptrans

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU KOLA PRO AFRIKU

Společnost Toptrans a.s. je dlouholetým partnerem společnosti Kola pro Afriku v oblasti vnitrostátní logistiky. Zřejmě bychom již nespočítali, kolik kol nám Toptrans za dobu spolupráce přepravil. Jsou to jistě tisíce. Vážíme si této spolupráce, neboť víme, že bez ní by se Kola pro Afriku netočila. Velmi děkujeme za společné kilometry.Přejít na web partnera
logo

DB Schenker

Společnost DB Schenker podporuje naši organizaci jakožto jeden z hlavních vnitrostátních logistických partnerů. Naše nezisková organizace si spolupráci velmi považuje. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Nová šance

Nebýt všech dobrých duší z organizace Nová šance o.s., naše kola by se určitě netočila tak, jako tomu dnes je. Spolupráce probíhá převážně v centrálním skladu v Ostravě Koblově. Velmi děkujeme za možnost užívat tyto prostory a veškeré společné aktivity, nakládky, atp. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Věznice Heřmanice

Již řadu let spolupracujeme s Věznicí Heřmanice v oblasti montáží a oprav darovaných kol.  Vedení věznice velmi děkujeme za skvělou spolupráci. Právě zde se zářně naplňuje princip pomoci na mnoho stran. Přejít na web partnera
logo

Hasičský záchranný sbor ČR

Bez hasičů by to nešlo! HZS ČR, nám velmi pomáhá realizovat řadu svozů z různých koutů České republiky.

Spolupráce s hasiči je velmi příjemná jak pro nás, tak i pro sběrná místa. V současné době intenzivně spolupracujeme se Záchranným útvarem HZS ČR z Hlučína. S útvary HZS JHM kraje, ZLK kraje a útvarem hl. města Prahy a Plzně. 

Chceme rozvíjet spolupráci také s dobrovolnými hasiči z dalších krajů a případě také z celé České republiky. Máme za sebou první vlaštovku spolupráce s dobrovolnými hasiči z OC kraje.

Spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni.logo logo

Moment charity shops

Moment charity shops je pro nás velmi cenným partnerem nejen ze strany charitativních sbírek, které nás podporují finančně, ale také ze strany dobrovolnické. Velmi děkujeme!!! :-)Přejít na web partnera
logo

Česká rozvojová agenturaPřejít na web partnera
logo

Moravskoslezdký kraj

V roce 2018 podpořil Moravskoslezský kraj jednorázovou dotací převoz kol do Gambie v létě 2019, technické vybavení týmu v Ostravě a náhradní díly pro přípravu kol do Gambie.

Za podporu děkujeme.logo

Město OstravaPřejít na web partnera
logo

AdVisio

Jsme [Advisio]. Radíme, jak na digitální marketing a už přes 13 let nás to živí. Nakonec jste to ale vždy vy, kdo na tom vydělá. 

Pomůžeme vám jednotlivě s každou z marketingových disciplín. Ale když je chytře seskládáme do kupy, roste jejich efektivita a váš zisk.Přejít na web partnera
logo

SMOLO CZ, s.r.o.Přejít na web partnera
logo

Maersk Czech Republic s.r.o.Přejít na web partnera
x
Příspějte školákům v Gambii