Příspějte školákům v Gambii
Prodej kol Podpořit Sběr kolKdo jsme a proč to děláme?

 

           

Myšlenka projektu

Proč to děláme?

 • Nechceme být lhostejní k situaci mimo rozvinuté země.

 • Jsme lidé, kteří vidí smysl svého myšlení a konání v pomoci druhým i přírodě.

 • Baví nás hledat cesty tam, kde by je jiný nehledal.

 • Těší nás, když se dokáží lidé spojit pro dobrou věc.

 

"Myslím, že nikdo z nás, kteří teď čtou tyto řádky, nikdy nepocítil opravdový nedostatek ... Možná právě proto nemusí všichni rozumět, proč zrovna Afrika, proč kola, proč humanitární a rozvojová pomoc obecně ... Děti v různých koutech světa se nerodí do blahobytu, v jakém žijeme my ve středu Evropy. Již od malička se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, které si svobodně nezvolily a mnohdy je neumějí změnit či ovlivnit. Tak takové to mají i děti v Gambii. Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti obtížný přístup ke vzdělání. Do školy je to mnoho kilometrů, které děti každodenně zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou, že je rodiče nechávají doma. Základy života se děti učí přirozeně nápodobou starších. Vzdělání, které ovlivňuje jejich budoucnost, jde však stranou. Darovanými koly od dárců z České i Slovenské republiky chceme těmto dětem umožnit cestu ke vzdělání. Pomáhat potřebným není povinnost, je to ctností otevřeného člověka. Pomáhat potřebným přináší své plody na mnoho stran. Z reakcí české společnosti na projekt Kola pro Afriku a obecně pomoc druhým vnímám, že otevřenost pro potřeby druhých v nouzi je přirozeností člověka, a to je skvělá zpráva."

Roman Posolda, jeden ze zakladatelů Kol pro Afriku

 

Jak to začalo?

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu, Romana Posoldy a Richarda Gazdy. Posláním organizace je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu místních lidí.

Dvě duše projektu

… naše mise v Gambii

 

 • Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním.
 • Pečlivě vybíráme a monitorujeme školy, které rozdělují kola dětem.
 • Věnujeme se udržitelnosti projektu. V rámci spolupráce s partnerskými školami spolupracujeme s jejich managementem, zakládáme školní opravny kol a školíme tamní mechaniky, monitorujeme stav projektu, rozdělujeme náhradní díly a nářadí.
 • Vytváříme nová pracovní místa pro školní mechaniky.
 • Zapojujeme místní obyvatele.
 • Rozvíjíme spolupráci s tamními organizacemi a ministerstvem školství.

… naše mise v České republice a na Slovensku

 

 • Vyzýváme společnost a komunity k akci v rámci rozvojové pomoci v Africe - iniciujeme a zastřešujeme sběr kol a organizaci osvětových a benefičních akcí.
 • Iniciujeme a podporujeme dobrovolnictví a partnerskou spolupráci.
 • Zaměstnáváme a zapojujeme do života lidi těžce uplatnitelné na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní, lidé po i ve výkonu trestu, …).
 • Rozvíjíme centrální sklad kol a jeho efektivní fungování v Ostravě-Koblově ve spolupráci s Novou šancí, z.s., Věznicí Heřmanice a Úřadem práce ČR.
 • Odlehčujeme skládkám a finančním nárokům projektu - věnujeme se upcyklaci kol a druhotnému zpracování surovin z kol. 

Kdo jsme

Jsme parta nadšených lidí, pro které je pomoc druhým přirozenou součástí života. Pomáháme dětem v Africe na jejich cestě ke vzdělání.  K pomoci a vzájemné spolupráci vyzýváme a rádi poznáváme i druhé. Radost a vděčnost dětí v Gambii a jejich komunit nám za tu dřinu stojí.

 

Po vzoru Anglie jsme si našli a prošlapali specifickou cestu pomoci. Z dlouhodobého hlediska v ní vidíme podporu rozvoje gambijské společnosti a prevenci migrace. Vidíme v ní ale také pomoc sociálně znevýhodněným skupinám a přírodě v České republice.

 

Organizace byla založena jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.) v roce 2012 v Ostravě. Zde dosud sídlíme. Kmenový tým je složený z necelé desítky zaměstnanců, je vedený správní radou pod dohledem rady dozorčí. Spolupracujeme s více jak stovkou dobrovolníků a partnerů po celé České republice, na Slovensklu a v Gambii.

Náš tým

Roman Posolda

Roman Posolda

zakladatel, srdce a obě duše projektu

Roman Posolda

zakladatel, srdce a obě duše projektu

Roman Posolda

Pociťuji vděčnost za tvořivé společenství, za vytváření soukolí, které šlape a je obohacující na mnoho stran. Nejen pomoc dětem v africké Gambii, ale nesporně i každé dobré konání pro kohokoliv a kamkoliv má svůj dobrý dosah.

Z dobrého srdce dávání se druhým, právě to dělá svět lepším místem pro život. A to kolo? Ono je v našem případě vlastně jen prostředek pro plynutí dobra k druhým. Děkuji, že touha být pro druhé je v nás. 

Email: roman.posolda@kolaproafriku.cz

 

 

Petra Mičková

Petra Mičková

ředitelka organizace v ČR

Petra Mičková

ředitelka organizace v ČR

Petra Mičková

 

 

 

 

Email: petra.mickova@kolaproafriku.cz, info@kolaproafriku.cz

Kateřina Krainová

Kateřina Krainová

koordinátorka aktivit a fundraising

Kateřina Krainová

koordinátorka aktivit a fundraising

Kateřina Krainová

 

 

 

 

 

Email: katerina.krainova@kolaproafriku.cz

 

Daniel Ščigel

Daniel Ščigel

vedoucí centrálního skladu v ČR

Daniel Ščigel

vedoucí centrálního skladu v ČR

Daniel Ščigel

Jsem aktivní člověk, který se rád pustí do jakékoliv nové výzvy, která je pro dobrou věc. Zručný praktik, který má rád ve věcech pořádek a jasno, a který se nebojí postavit k práci čelem. Fotbailsta, nadšený kuchař a táta dvou malých dětí. 

 

Do Kol pro Afriku jsem se dostal přes mou předchozí práci pro dobročinný second hand Moment o.p.s. Mám na starosti vedení centrálního skladu kol v Ostravě Koblově - vedení a výběr lidí, kteří do skladu přicházejí na veřejně prospěšné práce přes Úřad práce ČR, komunikaci s Heřmanickou věznicí a Novou šancí , o.s. Dále příjem darovaných kol ze sběrných míst po celé ČR a částečně i benefiční prodej kol. Zodpovídám také za nakládky kol do Gambie. No a za vše ostatní co projekt přinese :)

 

Email: daniel.scigel@kolaproafriku.cz

 

Vlastimil Klapka

Vlastimil Klapka

mistr oprav kol ve věznici, ČR

Vlastimil Klapka

mistr oprav kol ve věznici, ČR

Vlastimil Klapka
Yunus S. Komma

Yunus S. Komma

koordinátor projektu v Gambii

Yunus S. Komma

koordinátor projektu v Gambii

Yunus S. Komma

Yunus je ve spojení s projektem Kola pro Afriku od roku 2014. Pracuje přímo v Gambii, kde má na starosti zejména práci na pobřeží (vyzvednutí kontejnerů z přístavu, dále se věnuje distribuci jízdních kol do škol a cyklo materiálu k opravám ve vnitrozemí). Yunus komunikuje s Ministerstvem školství v Gambii, vede pobřežní sklad cyklo materiálu odesílaného z ČR do Gambie a připravuje mise českého týmu v Gambii. Spolupracuje s dvěma dalšími koordinátory ve vnitrozemí, Harunou a Ousmanem. Yunus je ženatý, se svou ženou Ma mají holčičku jménem Aja Fatou. 

Email: 

ykomma@gmail.com

ykomma@czechbikes.org

 

 

 

Haruna Kandeh

Haruna Kandeh

technický koordinátor projektu v Gambii

Haruna Kandeh

technický koordinátor projektu v Gambii

Haruna Kandeh
Haruna Kandeh je ve spojení s projektem Kola pro Afriku od roku 2014, kdy se stal školním cyklo mechanikem v Janjangbureh, v centrální části Gambie. V tu dobu měl Haruna již svou cyklo dílnu na opravu kol v témže městě. Za čas spojení s projektem vyrostl ve výborného cyklo mechanika a také v úžasného učitele, který ve svém srdečném nastavení předává své dovednosti dalším gambijským mechanikům a od roku 2021 také dětem v partnerských školách, zejména při sestavování darovaných kol přímo s dětmi. 
 
Harunův příběh: 
Haruna je cyklo mechanikem od svých 16 let, kdy dostal od táty své první jízdní kolo. Sloužilo mu tenkrát na cestu ze své vesnice do vzdálenější, kde byla jeho škola. Harunu trápily časté defekty kola a závislost na druhých při opravách.  Z drobných peněz, které ušetřil si koupil klíče 14 a 15 mm, také velo pumpu a lepení, aby si některé závady na kole vyřešil sám. Toto nářadí si vozil do školy vždy sebou. S jeho přirozenou zvídavostí a touhou věcem porozumět a být nezávislý, si osvojil postupně všechny dovednosti oprav kol. Později Haruna chodil o víkendech za místním mechanikem Ebrimou. Pečlivě jej pozoroval a tak se učil dalším dovednostem. Mechanik Ebrima si Haruny začal všímat a postupně jej zval k pomoci na opravách kol. Haruna pro mechanika lepil kola, později pomáhal se složitějšími opravami. Vyrostl tak díky svému zaujetí ve výborného cyklo mechanika. Později, když bylo Harunovi 20 let, starší mechanik odešel za prací do jiného města. Ebrima Harunovi zanechal svůj workshop se sdělením, "teď už je na tobě, zda workshop poroste nebo upadne". Ještě mu sdělil: "cycle lundoo abetiata". To si Haruna vybavuje při povídání o jeho cestě s koly živě dodnes. V překladu toto sdělení znamená: "dovednost oprav kol je velmi důležitá". Haruna svou pílí a zájmem vyrostl ve zkušeného cyklo mechanika, zároveň zůstal skromným a nesmírně ochotným člověkem, se kterým je radost být a spolupracovat.
Ousman Germano Komma

Ousman Germano Komma

terénní koordinátor projektu v Gambii

Ousman Germano Komma

terénní koordinátor projektu v Gambii

Ousman Germano Komma

Ousman je ohromný člověk, nejen výškou postavy (kousek přes 2m), ale hlavně srdcem a svou energií. S projektem je ve spojení již déle (je bratrem Yunuse - koordinátora projektu v Gambii). Plné zapojení do projektu v pozici terénního koordinátora však vykrystalizovalo při podzimní misi 2022. Ukázalo se, jak je úžasným a platným pro kolový projekt. Ousman je velmi pracovitý a ochotný člověk, přirozený učitel s citem pro děti, ale i ke komukoliv jinému. Je to vnímavý člověk, hovořící několika lokálními jazyky. Je tak užitečným překladatelem i pro ty, kdož nemluví místními jazyky. S Ousmanem je skutečně radost pracovat. Při montážních misích se věnuje finálnímu doladění kol, také maluje na kola registrační značky. V čase mimo mise spolupracuje se školními koordinátory, ale i s komunitami, kde může docházet ke zneužívání kol. Ousman je v pravidelném kontaktu se školami a snaží se, aby byl projekt ve školách zdravý. Se svou ženou Kumbou mají 4 děti jmény Musa, Aisha, Fatima a malinká holčička Tata. Ousmanova rodina žije ve vesničce Manna, kde při misích většinou přebýváme a odkud je blízko do partnerských škol. 

Správní rada

Jakub Vysocký

Jakub Vysocký

předseda správní rady (dobrovolník)

Jakub Vysocký

předseda správní rady (dobrovolník)

Jakub Vysocký
Jsem životní optimista a chladnokrevný systematik zároveň. Rád se směji s bodrými lidmi, kteří o mě říkají, že nejsem normální :)
 
K projektu KPA jsem byl přizván Romanem Posoldou a Ríšou Gazdou na podzim roku 2014. V listopadu 2014 jsem s Romanem absolvoval svou první misi v Gambii. Od té doby se to se mnou veze :)
 
Mám na starosti finance organizace v Gambii, koordinaci misí a další věci, které je potřeba. Svým systematickým přístupem se snažím přispívat také v ČR, kde se podílím na organizaci některých aktivit a zpracovávání dílčích úkolů.
 
Kola pro Afriku jsou projektem, který mě pohltil. Abyste pochopili, musíte to zažít. Našel jsem nejen činnost, která dává smysl a vidím výsledek takřka okamžitě, našel jsem hlavně přátele, pardon, našel jsem druhou rodinu, KPA rodinu. Jsem vděčný za každou chvíli v tomto projektu.
 
Email: jakub.vysocky@kolaproafriku.cz
 
Richard Gazda

Richard Gazda

zakladatel, člen správní rady (dobrovolník)

Richard Gazda

zakladatel, člen správní rady (dobrovolník)

Richard Gazda

Email: richard.gazda@kolaproafriku.cz

 

Ondřej Heřman

Ondřej Heřman

člen správní rady (dobrovolník)

Ondřej Heřman

člen správní rady (dobrovolník)

Ondřej Heřman

Email: ondrej.herman@kolaproafriku.cz

 

Dozorčí rada

Jiří Stejskalík

Jiří Stejskalík

člen dozorčí rady (dobrovolník)

Jiří Stejskalík

člen dozorčí rady (dobrovolník)

Jiří Stejskalík
Michaela Böhmová

Michaela Böhmová

předsedkyně dozorčí rady, Sněhuláci pro Afriku (dobrovolník)

Michaela Böhmová

předsedkyně dozorčí rady, Sněhuláci pro Afriku (dobrovolník)

Michaela Böhmová
Učitelka na střední škole, která je vášnivá turistika, cyklistka a knihomol.
 
 
Míša má ráda výzvy. Jednou z nich byla i koordinace projektu Sněhuláci pro Afriku na školách po celé ČR. Tento projekt Míša zastřešuje. Dále Kolům pro Afriku pomáhá se všemi dalšími akcemi zaměřenými na školy a při jiných jednorázových akcích.
 
Vše vykonává s úsměvem a dobrovolně při své práci. 
 
Do Kol pro Afriku se Míša dostala na základě vlastní iniciativy a vůle. Důvodem byl prý smysl projektu a jeho pojetí: "nedáváme ucelenou pomoc, jen podáváme ruku, aby se jí chytli a sami si pak vyšlapali svou cestu k lepšímu životu".  
 
Email:  bohmova@ghrabuvka.cz
 
Miroslav Fiala

Miroslav Fiala

člen dozorčí rady (dobrovolník)

Miroslav Fiala

člen dozorčí rady (dobrovolník)

Miroslav Fiala

Hlavní partneři organizace

logo

Brussels Airlines

Brussels Airlines patří k hlavním partnerům organizace díky dlouhodobé podpoře ve formě poskytování letenek do Gambie v rámci Brussels Airlines Foundation zdarma. Bez této pomoci bychom měli cestu na africký kontinent velmi ztíženou. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Rubena

Rubena s.r.o. je partnerem Kol pro Afriku také od samého počátku, kdy jsme začali přemýšlet o potřebě kvalitních náhradních dílů. Srovnání kvality plášťů a duší této značky s těmi, které jsou běžně v Africe dostupné, je velmi vypovídající. Je to také důvod, proč o tuto spolupráci stojíme a velmi si jí vážíme. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Advanced AIRSEA

Advanced AIRSEA je našim partnerem již řadu let. Jedná se o našeho hlavního logistického partnera pro zasílání kontejnerů do Gambie a poté pro zajištění navazující přepravy do vesnice Gunjur. Velice si této spolupráce vážíme a věříme, že bude nadále úspěšně pokračovat. Velmi děkujeme za společnou cestu.Přejít na web partnera
logo

Toptrans

Společnost Toptrans a.s. je dlouholetým partnerem organizace v oblasti vnitrostátní logistiky. Ani bychom nespočítali, kolik kol nám již Toptrans přepravil. Jsou to jistě tisíce. Vážíme si této spolupráce, neboť víme, že bez ní by se Kola pro Afriku netočila. Velmi děkujeme za společně kilometry.Přejít na web partnera
logo

DB Schenker

Společnost DB Schenker podporuje naši organizaci jakožto jeden z hlavních vnitrostátních logistických partnerů. Naše nezisková organizace si spolupráci velmi považuje. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

OZO Ostrava

Společnost OZO Ostrava se zabývá převážně svozem odpadu. Kdyby nebylo vnímavých dárců, asi by tam darovaná kola skutečně skončila. Avšak společnost OZO Ostrava patří mezi naše hlavní vnitrostátní logistické partnery. Pomáhají nám svážet kola v rámci Ostravy, MSK kraje a hlavně z a do věznice. Velmi děkujeme za perfektní spolupráci.Přejít na web partnera
logo

Nová šance

Nebýt všech dobrých duší z organizace Nová šance o.s., naše kola by se určitě netočila tak, jako tomu dnes je. Spolupráce probíhá převážně v centrálním skladu v Ostravě Koblově. Velmi děkujeme za možnost užívat tyto prostory a veškeré společné aktivity, nakládky, atp. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Věznice Heřmanice

Již řadu let spolupracujeme s Věznicí Heřmanice v oblasti montáží a oprav darovaných kol.  Vedení věznice velmi děkujeme za skvělou spolupráci. Právě zde se zářně naplňuje princip pomoci na mnoho stran. Přejít na web partnera
logo

Hasičský záchranný sbor ČR

Bez hasičů by to nešlo! HZS ČR, nám velmi pomáhá realizovat řadu svozů z různých koutů České republiky.

Spolupráce s hasiči je velmi příjemná jak pro nás, tak i pro sběrná místa. V současné době intenzivně spolupracujeme se Záchranným útvarem HZS ČR z Hlučína. S útvary HZS JHM kraje, ZLK kraje a útvarem hl. města Prahy a Plzně. 

Chceme rozvíjet spolupráci také s dobrovolnými hasiči z dalších krajů a případě také z celé České republiky. Máme za sebou první vlaštovku spolupráce s dobrovolnými hasiči z OC kraje.

Spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni.logo

SIAN

Společnost Správa investic a nemovitostí poskytuje naší neziskové organizaci od začátku zdarma k využívání své kancelářské prostory. Velmi děkujeme za tuto možnost.Přejít na web partnera
logo logo

Moment charity shops

Moment charity shops je pro nás velmi cenným partnerem nejen ze strany charitativních sbírek, které nás podporují finančně, ale také ze strany dobrovolnické. Velmi děkujeme!!! :-)Přejít na web partnera
logo

Česká rozvojová agenturaPřejít na web partnera
logo

Moravskoslezdký kraj

V roce 2018 podpořil Moravskoslezský kraj jednorázovou dotací převoz kol do Gambie v létě 2019, technické vybavení týmu v Ostravě a náhradní díly pro přípravu kol do Gambie.

Za podporu děkujeme.logo

Město OstravaPřejít na web partnera
logo

AdVisio

Jsme [Advisio]. Radíme, jak na digitální marketing a už přes 13 let nás to živí. Nakonec jste to ale vždy vy, kdo na tom vydělá. 

Pomůžeme vám jednotlivě s každou z marketingových disciplín. Ale když je chytře seskládáme do kupy, roste jejich efektivita a váš zisk.Přejít na web partnera
logo

SMOLO CZ, s.r.o.Přejít na web partnera
x
Příspějte školákům v Gambii