Příspějte školákům v Gambii
Prodej kol Podpořit Sběr kolZávěrečné kroky říjnové mise

uvzm

V Gambii jsme prožili šest objevných týdnů. Byli jsme součástí nové cesty, které společně se všemi tvůrci v Česku i v Gambii věříme. Podzimní mise ukázala smysluplnnost a nezastupitelnost přímé terénní práce. I naše následné kroky půjdou tímto směrem. Našim přáním je pokračovat v roce 2022 v dalších dvou školách, které jsou na takové tvoření připraveny. Jsou to školy opět v centrální části Gambie - ve vesnicích Jarumeh Koto a Chargel.

Do doby dalších kroků budou v pilotních školách Kunting a Karantaba s koly pravidelně pracovat školní cyklo mechanici. Týdně do školy bude dojíždět i technický koordinátor projektu a nejzkušenější gambijský cyklo mechanik projektu, Haruna Kandeh. Minimálně jedenkrát měsíčně partnerské školy navštíví koordinátor celého gambijského projektu, Yunus S. Komma. Tito koordinátoři jsou oporou lidem v terénu, školním cyklo mechanikům i školním dětem, které kola dostaly. 

mzm

LETMÉ SHRNUTÍ ŘÍJNOVÉ MISE:

nas

NUTNÉ KROKY PRO UDRŽENÍ ŠKOLNÍHO KOLOVÉHO PROJEKTU VE ZDRAVÉ KONDICI:

 

PILOTNÍ PROJEKT "SKLÁDÁNÍ KOL SE ŠKOLÁKY - PRO ŠKOLÁKY".

Stále o tom mluvíme, ale o co vlastně při skládání kol jde? Jde o spojení dítěte s darovaným kolem, jde o vznik vztahu, jde o porozumění potřebám kola, aby jeho život byl co nejdelší. Jde o porozumění kolu - z čeho se skládá, co je vše potřeba k tomu, aby se mohla kola roztočit …

V námi předem vybrané škole Kunting (následovala škola ve vesnici Karantaba) to vše začalo na začátku října 2021. Již předem koordinátor Yunus za přispění a podpory gambijského ministerstva školství přepravil do místa skládání 50 kol + 1 kolo pro školního koordinátora. Také inovativní cyklo díly, které jsme pečlivě vybrali, aby kolo bylo po sestavení velmi odolné a africkou zátěž vydrželo. Kola jsou v tzv. balíčcích (v rozloženém stavu). A děti je za přítomnosti místních cyklo mechaniků Haruny, Alfusainey, Abdoulie a Romana skládají. 

dd

JAKÉ KROKY BYLY NUTNÉ, ABY SE DALO NA KOLO NASEDNOUT A ODJET DOMŮ? 

Další pravidelné zjišťování stavu kol v partnerských školách přináší rozmanité výsledky, z nich i inspirace. Jsou školy s překvapivě dobrými výsledky, podobně jako Chargel, Kunting, i Karantaba. Jsou však školy, kde se kolům tak dobře nedaří. Je to často způsobené přístupem školního managementu a také schopnostmi školního cyklo mechanika. Cestou na pobřeží Gambie zjišťujeme, že ve školách N'joren a Jessadi není nastavení projektu dobré. Kola jsou sice pro děti potřeba, dokonce ve větším množství, než nyní mají, ovšem zaujetí cyklo mechanika, jeho dovednosti oprav a nastavení péče ze strany školy jsou nedostatečné nebo slabé. Odsoudit tyto školy by bylo velmi snadné, ovšem nikomu nepomůže. Pro školy vést a udržet kolový projekt je velmi náročné, vzhledem k tomu, co vše mají ve své školní agendě na svých bedrech. Někomu to jde, jiným trochu méně. Všichni se snaží a při tom nepochybně rostou. I pro nás je setkání ve školách způsobem učení a růstu, rosteme tak společně. Zapojení školáků do kolového projektu je velmi důležitým předpokladem úspěšnosti a dlouhé životnosti kol. 

... z pramenů spolupráce se rodí cesta do školy ...

STŘÍPKY NA ZÁVĚR:

... je tu konec druhého pracovního týdne, a to bez dne volna. V první škole ve vesnici Kunting 7 dní, ve vesnici Karantaba také 7 dní. Kola jsou složena, děti jezdí. Spojení s dětmi a s místem, i velké spojení s mechaniky přineslo ohromný posun. 102 bicyklů je na svých nohou, tedy kolech. Školáci svým kolům lépe rozumí, protože si je sami stavěli. Děti nás propojily s jejich školami. Pracovali jsme bez volné chvíle, v neustálém zapojení a přemýšlení, kudy půjdou následující kroky. 

Dobrých myšlenek je stále několik, rádi bychom některé oživili a uvedli v život. V každé škole stojí již parkovací stojany pro školní kola. V každé škole přibudou do konce mise ještě dva další. Jen pro představu, jeden stojan pro 30 kol přijde přibližně v přepočtu na 400 Kč. Využíváme ponejvíce přírodní materiál a tvoření s místními. Stojan je dřevěný, v exponovaných místech obalený starými plášti z kol, jako ochrana. V dalších dvou týdnech nás, školu a mechaniky čeká tedy ještě fůra práce. Bylo by však dobré tady pobýt ještě déle a s místními dále tvořit. Ze spojení a společné cesty vzniká pouto. Vážíme si toho, že si můžeme být tak blízko. 

Po prvních dvou týdnech nás čekal ještě 1 týden + 1 týden ve školách. V těch dvou týdnech i návštěvy dalších partnerských škol. Abychom zjistili skutečnost života projektu, nastavili možnosti pro spojení a podporu.

Z úst paní Fatou Jallow, ředitelky krajského školského úřadu ve vesnici Wassu:

"Oh wonderful,  we are proud of you. Thanks a lot. May God reward you with your beautiful heart. It is great putting a smile on people's faces. Look at the children. They are all smiling!"

fat

Ve škole Karantaba vnímáme úspěchy z přizvání postižených dětí do běžného života, do výuky, do všeho dění, které patří dětem. Velká citlivost jest v této škole k těmto dětem, je to vidno v zaujetí pana ředitele pro jeho školu, ale také jeho kolegyň a kolegů. 

Náš pobyt v Gambii se chýlí ku konci. Bylo to všechno velmi reálné, byli jsme v realitě a přítomném okamžiku. Na ničem se nelpí, žádná změna není konečná. Je to o umění přijímat změny a brát věci takové, jaké jsou. Umění být, přijímat ve vděčnosti ….

Tak takové to tam mají. Místní v tom umí žít. My díky nim aspoň do nějaké malé míry také, a tím si můžeme být blízko, vzájemně si dávat a společně tvořit. 

Ve vděčnosti všem dárcům a partnerům za jejich podporu. 

zo

Hlavní partneři organizace

logo

Brussels Airlines

Brussels Airlines patří k hlavním partnerům organizace díky dlouhodobé podpoře ve formě poskytování letenek do Gambie v rámci Brussels Airlines Foundation zdarma. Bez této pomoci bychom měli cestu na africký kontinent velmi ztíženou. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Rubena

Rubena s.r.o. je partnerem Kol pro Afriku také od samého počátku, kdy jsme začali přemýšlet o potřebě kvalitních náhradních dílů. Srovnání kvality plášťů a duší této značky s těmi, které jsou běžně v Africe dostupné, je velmi vypovídající. Je to také důvod, proč o tuto spolupráci stojíme a velmi si jí vážíme. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Advanced AIRSEA

Advanced AIRSEA je našim partnerem již řadu let. Jedná se o našeho hlavního logistického partnera pro zasílání kontejnerů do Gambie a poté pro zajištění navazující přepravy do vesnice Gunjur. Velice si této spolupráce vážíme a věříme, že bude nadále úspěšně pokračovat. Velmi děkujeme za společnou cestu.Přejít na web partnera
logo

Toptrans

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU KOLA PRO AFRIKU

Společnost Toptrans a.s. je dlouholetým partnerem společnosti Kola pro Afriku v oblasti vnitrostátní logistiky. Zřejmě bychom již nespočítali, kolik kol nám Toptrans za dobu spolupráce přepravil. Jsou to jistě tisíce. Vážíme si této spolupráce, neboť víme, že bez ní by se Kola pro Afriku netočila. Velmi děkujeme za společné kilometry.Přejít na web partnera
logo

DB Schenker

Společnost DB Schenker podporuje naši organizaci jakožto jeden z hlavních vnitrostátních logistických partnerů. Naše nezisková organizace si spolupráci velmi považuje. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Nová šance

Nebýt všech dobrých duší z organizace Nová šance o.s., naše kola by se určitě netočila tak, jako tomu dnes je. Spolupráce probíhá převážně v centrálním skladu v Ostravě Koblově. Velmi děkujeme za možnost užívat tyto prostory a veškeré společné aktivity, nakládky, atp. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Věznice Heřmanice

Již řadu let spolupracujeme s Věznicí Heřmanice v oblasti montáží a oprav darovaných kol.  Vedení věznice velmi děkujeme za skvělou spolupráci. Právě zde se zářně naplňuje princip pomoci na mnoho stran. Přejít na web partnera
logo

Hasičský záchranný sbor ČR

Bez hasičů by to nešlo! HZS ČR, nám velmi pomáhá realizovat řadu svozů z různých koutů České republiky.

Spolupráce s hasiči je velmi příjemná jak pro nás, tak i pro sběrná místa. V současné době intenzivně spolupracujeme se Záchranným útvarem HZS ČR z Hlučína. S útvary HZS JHM kraje, ZLK kraje a útvarem hl. města Prahy a Plzně. 

Chceme rozvíjet spolupráci také s dobrovolnými hasiči z dalších krajů a případě také z celé České republiky. Máme za sebou první vlaštovku spolupráce s dobrovolnými hasiči z OC kraje.

Spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni.logo logo

Moment charity shops

Moment charity shops je pro nás velmi cenným partnerem nejen ze strany charitativních sbírek, které nás podporují finančně, ale také ze strany dobrovolnické. Velmi děkujeme!!! :-)Přejít na web partnera
logo

Česká rozvojová agenturaPřejít na web partnera
logo

Moravskoslezdký kraj

V roce 2018 podpořil Moravskoslezský kraj jednorázovou dotací převoz kol do Gambie v létě 2019, technické vybavení týmu v Ostravě a náhradní díly pro přípravu kol do Gambie.

Za podporu děkujeme.logo

Město OstravaPřejít na web partnera
logo

AdVisio

Jsme [Advisio]. Radíme, jak na digitální marketing a už přes 13 let nás to živí. Nakonec jste to ale vždy vy, kdo na tom vydělá. 

Pomůžeme vám jednotlivě s každou z marketingových disciplín. Ale když je chytře seskládáme do kupy, roste jejich efektivita a váš zisk.Přejít na web partnera
logo

SMOLO CZ, s.r.o.Přejít na web partnera
logo

Maersk Czech Republic s.r.o.Přejít na web partnera
x
Příspějte školákům v Gambii