Běh pro Gambii v Kroměříži

Kroměřížští opět vyběhali cestu darovaných jízdních kol gambijským dětem

Sluncem zalitá neděle, 5. října 2014, krátce po poledni přicházejí malí i velcí do kroměřížské Podzámecké zahrady. Mnozí z nich již slyšeli o tom, jak česká kola pomáhají v Africe. Někteří z nich svá kola darovali, někteří se dokonce již zúčastnili I. ročníku akce Běh pro Gambii v loňském roce.

Přesně stanovenou trasu v areálu Podzámecké zahrady nám opět zapůjčili a tímto nám vyjádřili i svou podporu, lidé z vedení Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži. II. ročník byl právě na startu.

Žáci všech kroměřížských základních škol slyšeli o projektu na besedách, stejně tak studenti některých středních škol. Na základě tohoto prožitku si mnozí našli svého sponzora a na start benefičního běhu přišli s vyplněným sponzorským listem, s jedním nebo i více sponzory. Dobrovolníci při registračních stolech měli plné ruce práce. Zapisovali příchozí, rozdávali startovní čísla. Nejpočetnější zastoupení měly ZŠ Slovan a ZŠ Zachar.

Mediálním partnerem se pro letošní ročník stalo Rádio Kroměříž, které o akci informovalo již předem a zvalo k účasti. Moderátor Rádia, Mirek Karásek, šikovně doprovodil slunné běžecké odpoledne slovem přímo v místě v běhu.

Finanční podporu poskytlo rozhodnutím místní Rady Město Kroměříž, dále již opakovaně podpořila akci firma Kominictví Kytlica, a také lokální Zdravá výživa ve Ztracené ulici. Materiální pomoc ve formě různých dobrot k zakousnutí a doplnění energie pro běžce přišla od těchto sponzorů: Kavárna Matiné ve Ztracené ulici, Pekárna Avos, Velkosklad nealkoholických nápojů Fontána, lokální pěstitel a prodejce jablek pan Pavel Ivánek a výborný jablečný mošt dodala moštárna Martin Posolda a synové z Kroměříže. Zázemí zdravotnické stejně jako loni zabezpečil Oblastní spolek Českého červeného kříže v Kroměříži. Běh mohl být tedy odstartován. 

Vzhledem k velkému zájmu, na start se postavilo 230 běžců, bylo nutné odstartovat ve dvou vlnách. Od té chvíle se kroužilo na trati. Dobrovolníci z řad rodičů a přihlížejících se činili v odškrtávání jednotlivých kol na startovních číslech běžců. Většina běžců svou porci kilometrů – 1 okruh má délku 1 km – uběhla během první hodiny od startu. Ti, kteří si v průběhu benefičního běhu dávali přestávku, občerstvovali se a nikam nespěchali, anebo překonávali sami sebe a třeba poprvé v životě dali maximální desítku kilometrů – to byla nejdelší možná vzdálenost, běhali i hodinu druhou. Přibližně v 16 hodin bylo „dobojováno“. Běžci i s doprovodem odcházeli domů, věříme, že s dobrým pocitem z pohybu, z podzimního sluníčka v pohádkové Podzámecké zahradě a také určitě z pomoci druhým, kterou přinesli právě uběhnutými kilometry.

Záhy po doběhu II. ročníku následovalo počítání na místě darovaných částek za uběhnutá kolečka a také očekávání, kolik sponzory přislíbených penízků děti do svých škol ještě přinesou. Vědí, že částku od sponzorů mají přinést do deseti dnů od data konání běhu. 

Rozpečetěná kasička vydala úžasných 34.640 Kč! Z některých škol se záhy začínali ozývat koordinátoři běhu s dodatečně přinesenými částkami, které děti vyběhaly. Nutno sdělit, že většinu sponzorských peněz, které byly vyběhány, hodili běžci či jejich sponzoři do sbírkové kasičky v místě běhu. ZŠ Slovan hlásí dalších 1.162 Kč, ZŠ Zachar předává 5.205 Kč, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde běh i celý fundraising běhu byl ponejvíce v režii studentů, přineslo hotově, k již do kasičky vhozeným 4.030 Kč, dalších 14.040 Kč! Dodatečně byly předány ještě částky ve školách ZŠ Sýpky – 550 Kč a ZŠ Komenského 805 Kč.

Celkem bylo v Kroměříži vyběháno a sponzory darováno 69.732 Kč!!! Tato částka opět pokryje náklady k odeslání celého lodního kontejneru s 450 darovanými koly. Tolik dětí bude mít díky kroměřížským účastníkům běhu možnost dojíždět do své školy na kole. Kroměřížským patří ohromný dík za to, že opět stejně jako loni, vyslyšeli výzvu a přidali se k Běhu pro Gambii. Je to úžasný počin, který se promění v realitu pomoci již následující měsíc. Týden po Běhu pro Gambii se uskutečnila nakládka kol do dvou lodních kontejnerů. V tyto dny jsou kola již na cestě západním pobřežím Evropy na jih k Africe. Tým společnosti Kola pro Afriku odlétá 1. listopadu k měsíční misi, při které proběhne také předávka darovaných kol místním dětem. Zároveň bude moci zvěstovat, co všechno bylo nutné udělat pro to, aby tato kola do Gambie dorazila. Jednou z velkých akcí na podporu cesty kol, byl právě II. ročník akce Běh pro Gambii.

Co přinese ročník třetí, to necháme k zodpovězení roku 2015.

Další fotografie ZDE

 

 

základní informace o Běhu pro Gambii v Kroměříži

Přidejte se k žákům a studentům kroměřížských škol - přijďte si v sobotu 5.10. zaběhat a pomoci nám. Sponzorské listy ke stažení v pdf. Podrobnosti o akci najdete níže na stránce.

K běhu se hlásí žáci několika škol, zatím jsou nejaktivnější, podobně jako loni z těchto škol:

ZŠ Zachar, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž a hlavně ZŠ Slovan. I letos proběhly na této škole přednášky pro všechny žáky na druhém stupni. Škola opět velmi podporuje II.ročník Běhu pro Gambii. Na chodbě, kudy proudí všichni žáci je instalována nástěnka s informacemi k běhu a u jídelny je k shlédnutí výstava s fotkami z loňského prvního ročníku běhu. Paní zástupkyně, Hana Ginterová, která běh na škole koordinuje se opět nabídla pomoci jako dobrovolník při registraci účastníků v den běhu v místní Podzámecké zahradě. Škola má i  webové stránky k běhu

Je našim velkým zájmem, aby se běhu opět zúčastnilo co nejvíc běžců a proto jednáme i s dalšími školami a dalšími organizacemi:

ZŠ Oskol, ZŠ Komenského, ZŠ Sýpky, Gymnázium Kroměříž, místní mateřské školky, sportovní oddíly, dětský dům Šipka,

Svou podporu vyjádřilo i Město Kroměříž, Dům Kultury, místní média – Zpravodaj Kroměřížska, Týdeník Kroměřížska a Deník, také Radio Kroměříž.

MediálnímI partnery jsou Radio Proglas a Radio Kroměříž

S pořádáním v místní Podzámecké zahradě souhlasilo vedení Arcibiskupského zámku Kroměříž. Pomoc přislíbil oblastní spolek Český červený kříž a Základní umělecká škola.

Materiálně Běh podpoří Café Bistro Matiné, Fontána Kroměříž spol. s r.o. - tradiční dodavatel alkoholických i nealkoholických nápojů a Sad JAZER v Jarohněvicích – Pavel Ivánek, dodavatel jablek a jablečného moštu. VŠEM, KDO NÁS PODPOŘILI A POMOHLI NÁM DĚKUJEME.

V loňském roce se účastníkům kroměřížského běhu, malým i velkým, podařilo vyběhat částku 70.000 Kč. Právě tato částka pokryla náklady na převoz jednoho lodního kontejneru (400 jízdních kol). pevně věříme, že se letos podaří kroměřížským pomoci stejnou měrou.

 

 

Kdo se může zúčastnit – každý, kdo je ochoten pomoci, zasportovat si, pobavit se.  Nemusíte být zdatnými běžci, počet uběhnutých okruhů v Podzámecké zahradě závisí čistě na vašich silách, nadšení a radosti udělat něco pro druhé a vlastně i pro sebe. A koneckonců ani běžet nemusíte, kilometr dlouhý okruh lze i ujít. Rozhodující není ani věk, zapojit se mohou mladí i ti s léty zkušenější. V loňském roce při Běhu pro Gambii v Kroměříži měl nejmladší běžec 2 roky a ten nejstarší už nechal školní lavice dávno za sebou. Při prvním ročníku se v Kroměříži podařila úžasná věc, mladí i starší vyběhali pomoc mnoha dětem v Gambii. Vyběhaná částka 70 000 Kč pokryla náklady na odeslání 400 darovaných jízdních kol dětem do Gambie, tedy jednoho lodního kontejneru.

Jak svou účastí pomohu – každý běžec (žák, student, učitel, rodič, člověk příchozí), který se rozhodne dobrovolně zúčastnit se, obdrží sponzorskou listinu (ke stažení v .pdf), na níž se snaží získat sponzory pro svůj běh. Sponzoři se mu upíší částkou, kterou jsou ochotni zaplatit za každý uběhnutý kilometrový okruh. Běžec může oslovit rodinné příslušníky, známé, spolužáky, učitele …. A pak už záleží jen na něm, kolik okruhů uběhne a k jaké částce se penízky darované jeho sponzory vyšplhají. Myšlenka akce je záměrně formulována takto, aby běžec byl motivován uběhnout co nejvíc, vyhecovat se k výkonu, zároveň aby akce spojila při nedělním odpoledni rodiny, známé, spolužáky, kteří tak aktivně stráví čas spolu se zdravým povzbuzováním. Pomohou potřebným a zároveň udělají něco pro svůj aktivnější život.

Možné je ale také zaplatit jednorázové startovné, jehož výše záleží jen na možnostech a ochotě pomoci samotných účastníků. Myšlenka akce tak sice ztrácí trochu ze svého kouzla, vytrácí se to napětí, adrenalin, ale ochota pomoci zůstává.

Jak se mohu přihlásit – děti se mohou hlásit u svých učitelů, kteří budou stejně jako loni seznámeni s tím, jak dětem tuto aktivitu přiblížit ba jak je podpořit k účasti. Info lze získat také na mailu info@kolaproafriku.cz nebo na webových stránkách www.kolaproafriku.cz, v sekci Běh pro Gambii.

Kdy a kde to proběhne – akce se bude konat 5. října 2014 (neděle) ve 14:00 v Podzámecké zahradě, vedle schodů, ze zadní strany zámku. Registrace běžců a vydávání startovních čísel bude od 13:00. Ve 14 hodin bude oficiálně odstartováno. Běhat se bude cca do 17 hodin, pak bude akce ukončena. Po celou dobu bude pro všechny běžce i chodce zajištěno malé občerstvení na doplnění sil (voda, sušené ovoce apod.), podobně jako na regulérních běžeckých závodech.

Pokud vás chystaná akce oslovila, neváhejte a zapojte se. Každý je vítán a každý účastník je vítězem. Vždyť ochotně pomoci, obětovat svůj volný čas, a navíc propotit triko pro někoho, kdo si momentálně sám pomoci nemůže, ale s naší pomocí se dostane ke vzdělání a pak pomůže třeba dalším mnoha dětem v Africe, to určitě stojí za tu námahu a odhodlání. A tu atmosféru, která celé akci vládne, taky nezažijete doma na kanapi.

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou …

za společnost Kola pro Afriku o.p.s.

Roman Posolda, ředitel společnosti

mobil: 605 418 456

info@kolaproafriku.cz

www.kolaproafriku.cz