Kola pro slony - Save Elephants

Kola pro Afriku jsou i kola, která napomohou ve spolupráci s organizací Save Elephants ochraně přírody. V říjnu 2013 putovalo prvních šest horských kol ze sbírky Kola pro Afriku do afrického Kamerunu. Tam nyní slouží strážcům národního parku při boji s pytláky slonů. V únoru  2015 proběhla za velkého ohlasu v médiích nakládka dalších 152 kol  pro ochranu přírody v Kamerunu a Čadu.

Generální partner nakládky byla akciová společnost BYSTROŇ group z Ostravy, která uhradila transport kol i část nákladů na montážní kufry. Podrobnosti o nakládce najdete zde

Další cesta kol je plánovaná takto:

- vylodění kontejneru s koly v kamerunském přístavu Douala a následná distribuce sítí místních přepravců na místa určení: osm lokalit od pralesů, přes hory až po suché savany (viz mapa)
- na každé cílové lokalitě zaškolení mechanika a předání kufru s nářadím

- v první fázi bude rozděleno minimálně 130 kol, dalších 22 bude buď jako záložní nebo budou použita na další projekty v regionu (Waza?, Bénoué?, …)
- využití všech kol buďto při přímé ostraze národních parků a slonů v divočině nebo podpora komunitních programů na práci s dětmi v rámci ekologické výchovy

 

Celou akci inicioval Arthur Sniegon z Třince,který se v Africe snaží o záchranu největších suchozemských savců. Napadlo ho, že by mohli strážci v národních parcích používat kola. Džípy jsou totiž moc hlasité a nákladné, na kole se ale v místních podmínkách dostanete všude. První zásilka horských kol byla menší proto, že doposud není vytvořený systém, kdo by kola na místě převzal a jak by byla monitorována. Někteří strážci parků, se kterými Arthur jedná, by podle jeho plánu měli navštěvovat místní školy a šířit myšlenku, že pozorovat slony je přínosnější než je zabíjet a prodávat slonovinu.

Aktuální zprávy najdete na FB, Více informací naleznete na webových stránkách save-elephants.org