... JAK SE MŮŽETE PŘIPOJIT K PROJEKTU KOLA PRO AFRIKU...

Celý projekt funguje na principech dobrovolnictví a dárcovství. Lidé tedy poskytují různé formy podpory a pomoci, bez nároku na odměnu. Odměnou je jim dobrý pocit z pomoci druhým.

V současné době máme velké množství darovaných kol po celé ČR, nemáme naštěstí nouzi o dárce. Nyní potřebujeme hlavně pomoc při přepravě kol k nám do centrálního skladu v Ostravě - Koblově.

Do projektu se tedy v tuto chvíli můžete zapojit např. takto:

  • jednorázovým nebo pravidelným finančním příspěvkem na převoz kol od dárce v ČR do Gambie

                CESTA KOLA ZAČÍNÁ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ:

                    svoz kola z ČR do našeho centrálního skladu nás stojí 50 Kč,

                    cesta kola od nás do Gambie nás stojí 250 Kč

                 Pomozte nám kola dovézt od českých dárců ke gambijským školákům

                        - přispějte na účet veřejné sbírky 92 92 92 92 92/2700

                          (např. 100 Kč měsíčně nám umožní dovézt kolo čtyřem gambijským školákům )