tabKdo jsme a proč to děláme?

 

Myšlenka projektu

Proč to děláme?

 • Nechceme být lhostejní k situaci mimo rozvinuté země.

 • Jsme lidi, kteří vidí smysl svého činěné v pomoci druhým i přírodě.

 • Baví nás hledat cesty tam, kde by je jiný nehledal.

 • Těší nás, když se dokáží lidé spojit pro dobrou věc.

 

"Myslím, že nikdo z nás, kteří teď čtou tyto řádky, nikdy nepocítil opravdový nedostatek ... Možná právě proto nemusí všichni rozumět, proč zrovna Afrika, proč kola, proč humanitární a rozvojová pomoc obecně ... Děti v různých koutech světa se nerodí do blahobytu, v jakém žijeme my ve středu Evropy. Již od malička se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, které si svobodně nezvolily a mnohdy je neumějí změnit či ovlivnit. Tak takové to mají i děti v Gambii. Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti obtížný přístup ke vzdělání. Do školy je to mnoho kilometrů, které děti každodenně zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou, že je rodiče nechávají doma, aby pomáhaly s obživou a vzdělání, které ovlivňuje jejich budoucnost, jde stranou. Darovanými koly od dárců z České republiky chceme těmto dětem umožnit cestu ke vzdělání. Pomáhat potřebným není povinnost, je to ctností otevřeného člověka. Pomáhat potřebným přináší své plody na mnoho stran. Z reakcí české společnosti na projekt Kola pro Afriku a obecně pomoc druhým vnímám, že otevřenost pro potřeby druhých v nouzi je přirozeností člověka, a to je skvělá zpráva."

Roman Posolda, ředitel organizace Kola pro Afriku

 

Jak to začalo?

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu, Romana Posoldy a Richarda Gazdy. Posláním organizace je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu místních lidí.

Dvě duše projektu

… naše mise v Gambii

 

 • Podporujeme gambijské děti na jejich cestě za vzděláním.
 • Věnujeme se výběru partnerských škol, které rozdělují kola dětem.
 • Věnujeme se udržitelnosti projektu v Gambii. V rámci spolupráce s partnerskými školami spolupracujeme s jejich managementem, zakládáme školní opravny kol a školíme tamní mechaniky, monitorujeme stav projektu, rozdělujeme náhradní díly a nářadí.
 • Vytváříme nová pracovní místa pro školní mechaniky.
 • Zapojujeme místní obyvatele.
 • Rozvíjíme spolupráci s Ministerstvem školství v Gambii.

… naše mise v České republice

 

 • Šíříme myšlenku nezištné pomoci druhým – iniciujeme a zastřešujeme sběr kol a organizaci benefičních akcí v komunitách.
 • Iniciujeme a podporujeme dobrovolnictví a partnerskou spolupráci.
 • Zaměstnáváme a zapojujeme do života lidi těžce uplatnitelné na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní, po výkonu trestu, odsouzení, …).
 • Rozvíjíme centrální sklad kol a jeho efektivní fungování v Ostravě-Koblově ve spolupráci s Novou šancí, z.s., Věznicí Heřmanice a Úřadem práce ČR.
 • Věnujeme se osvětové činnosti pro veřejnost – přednášky a výstavy k problematice života lidí v Africe.

Vize projektu

 • Jsme parta nadšených lidí, kteří chtějí pomáhat gambijské i české společnosti a přírodě.
 • Jsme neziskova, založená roku 2012 jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.). 
 • Jsme zaměstnanci a dobrovolníci sídlící v Ostravě, kteří dále spolupracují s desítkami dobrovolníků po celé ČR.R
 • Rádi pomáháme a za účelem pomoci vyzýváme, propojujeme a poznáváme lidi z České republiky, Slovenské republiky a Gambie.

Náš tým

Roman Posolda

Roman Posolda

ředitel organizace

Roman Posolda

ředitel organizace

Roman Posolda

Zakladatel a hlavní osobnost společnosti. Přinesl myšlenku a vizi společnosti z Anglie a rozjel celý projekt na plné obrátky. Roman je neskutečným altruistou s velkou dávkou empatie.

Cyklista, běžec a táta tří dětí.

 

Je ředitelem společnosti, který většinou dělal ve škále potřebných činností vše od A do Z. Hraje zásadní roli v dalším rozvoji společnosti v ČR i v Gambii, v komunikaci a vztahy s partnery a zajišťování zdrojů. Aktivně se účastní misí do Gambie. Pracuje na přípravě misí a je jejich hlavní osobností.

 

Email: roman.posolda@kolaproafriku.cz

 

 

Daniel Ščigel

Daniel Ščigel

vedoucí centrálního skladu

Daniel Ščigel

vedoucí centrálního skladu

Daniel Ščigel

Jsem aktivní člověk, který se rád pustí do jakékoliv nové výzvy, která je pro dobrou věc. Zručný praktik, který má rád ve věcech pořádek a jasno, a který se nebojí postavit k práci čelem. Fotbailsta, nadšený kuchař a táta dvou malých dětí. 

 

Do Kol pro Afriku jsem se dostal přes mou předchozí práci pro dobročinný second hand Moment o.p.s. Mám na starosti vedení centrálního skladu kol v Ostravě Koblově - vedení a výběr lidí, kteří do skladu přicházejí na veřejně prospěšné práce přes Úřad práce ČR, komunikaci s Heřmanickou věznicí a Novou šancí , o.s. Dále příjem darovaných kol ze sběrných míst po celé ČR a částečně i benefiční prodej kol. Zodpovídám také za nakládky kol do Gambie. No a za vše ostatní co projekt přinese :)

 

Email: daniel.scigel@kolaproafriku.cz

 

Vladimír Bebko

Vladimír Bebko

fundraising, benefiční prodej on-line

Vladimír Bebko

fundraising, benefiční prodej on-line

Vladimír Bebko
Jsem fanda do kol od svých 10ti let, kdy mi otec koupil kolo k narozeninám. Do svých 35 let, kdy jsem si koupil auto, to byl můj hlavní dopravní prostředek.
Jsem tedy cyklista, ale také snowbordista a především meloman (točím se hodně kolem hudby a zvuku). Jazz, rock a kola prochází celým mým životem. 
 
Do projektu společnosti Kola pro Afriku jsem se zapojil po mé návštěvě centrálního skladu společnosti, kde jsem přišel na jednu z pořádánych benefičních burz. Zde jsem se seznámil s Romanem Posoldou a nabídl mu spolupráci v oblasti fundraisingu - zrodil se nápad benefičního prodeje kol,náhradních dílů a součástek on-line. S podmínkou prodeje jen takových kol a dílů, které nelze v Gambii uplatnit či dlouhodobě udržet a ve skaldu tyto poklady "zabírají" místo. Viz. fundraisingový projekt Kol pro Afriku: Kola pro kola. Navázal jsem tak na mou dlouholetu praxi prodeje audiotechniky na EBAYi, Allegru, Aukru a v Rusku a mohl tak pomoci projektu, který je mému srdci blízký.
 
Co víc? Mám 3 děti a jezevčíka, jsem optimista a mám rád lidi, společnost, komunikaci, cestování, dobrodružství. Jsem otevřený světu...

 

Yunus S.Komma

Yunus S.Komma

koordinátor v Gambii

Yunus S.Komma

koordinátor v Gambii

Yunus S.Komma

Pracuje přímo v Gambii,kde má na starosti výběr škol zapojených do projektu, kontrolu stavu kol na školách, školení školních mechaniků, komunikaci s Ministerstvem vzdělávání v Gambii a jeho regionálními pracovišti. Komunikuje se školami, hledá nové partnery v Gambii a komunikuje s nimi. Zajišťuje vykládku a dostribuci kol spolu s ČR týmem při každé misi.

Email: ykomma@gmail.com

Martin Homan

Martin Homan

foto, kamera (dobrovolně)

Martin Homan

foto, kamera (dobrovolně)

Martin Homan

Email: martin.homan@kolaproafriku.cz

Petra Mičková

Petra Mičková

akční koordinátorka v ČR

Petra Mičková

akční koordinátorka v ČR

Petra Mičková

Email: petra.mickova@kolaproafriku.cz

Radka Filipíková

Radka Filipíková

koordinátorka, toho času v zahraničí

Radka Filipíková

koordinátorka, toho času v zahraničí

Radka Filipíková

"Ta", co chvíli neposedí a musí pořád něco dělat, organizovat, vymýšlet, tvořit ... Mám ráda lidi - komunikaci i spolupráci s nimi. Lehce se nadchnu pro nové myšlenky a výzvy a nechám se jimi pohltit. Ač se to nezdá, tak mám ráda přehlednost a systém, v němž se mi dobře pracuje.

Jsem spokojenou manželkou a hrdou maminkou dvou dětí. Obdivuju tvůrčí práci a jsem štastná, když si na ni sama najdu čas. Zajímají mě environmentální témata, která se nažím vnést i do svého soukromého života. Svůj volný čas trávím ráda venku (hory, voda, brusle, kolo, lyže,..) nebo v bazéně. Mám ráda dobré jídlo, víno a společnost příjemných lidí.

Ke Kolům pro Afriku mě přivedla potřeba životní změny a také má potřeba dělat práci, která mi dává smysl a má přidanou hodnotu pro společnost či přírodu. Má cesta do organizace byla všední - přes inzerát a už méně všední výběrové řízení, které mi přineslo tuto jedinečnou práci :) V organizaci zodpovídám za "tahání provázků" = koordinaci činností a potřebností, komunikaci se sběrnými místy, zajišťování svozů kol ze sběrných míst, komunikaci s logistickými partnery, organizaci benefičních akcí, propagaci, a ..... co projekt přinese.

Na podzim roku 2017 jsem se dočasně s rodinou přestěhovala do USA, kde i nadále udržuji s "kolisty" kontakt a za rok se budu těšit naviděnou.


Email: radka.filipikova@kolaproafriku.cz

Silvestr Tkáč

Silvestr Tkáč

koordinátor v Gambii

Silvestr Tkáč

koordinátor v Gambii

Silvestr Tkáč

Správní rada

Richard Gazda

Richard Gazda

předseda správní rady (dobrovolně)

Richard Gazda

předseda správní rady (dobrovolně)

Richard Gazda

Email: richard.gazda@kolaproafriku.cz

 

Jakub Vysocký

Jakub Vysocký

člen správní rady (dobrovolně)

Jakub Vysocký

člen správní rady (dobrovolně)

Jakub Vysocký
Jsem životní optimista a chladnokrevný systematik zároveň. Rád se směji s bodrými lidmi, kteří o mě říkají, že nejsem normální :)
 
K projektu KPA jsem byl přizván Romanem Posoldou a Ríšou Gazdou na podzim roku 2014. V listopadu 2014 jsem s Romanem absolvoval svou první misi v Gambii. Od té doby se to se mnou veze :)
 
Mám na starosti finance organizace v Gambii, koordinaci misí a další věci, které je potřeba. Svým systematickým přístupem se snažím přispívat také v ČR, kde se podílím na organizaci některých aktivit a zpracovávání dílčích úkolů.
 
Kola pro Afriku jsou projektem, který mě pohltil. Abyste pochopili, musíte to zažít. Našel jsem nejen činnost, která dává smysl a vidím výsledek takřka okamžitě, našel jsem hlavně přátele, pardon, našel jsem druhou rodinu, KPA rodinu. Jsem vděčný za každou chvíli v tomto projektu.
 
Email: jakub.vysocky@kolaproafriku.cz
 
Ondřej Heřman

Ondřej Heřman

člen správní rady (dobrovolně)

Ondřej Heřman

člen správní rady (dobrovolně)

Ondřej Heřman

Email: ondrej.herman@kolaproafriku.cz

 

Dozorčí rada

Michaela Böhmová

Michaela Böhmová

předsedkyně dozorčí rady (dobrovolně)

Michaela Böhmová

předsedkyně dozorčí rady (dobrovolně)

Michaela Böhmová
Učitelka na střední škole, která je vášnivá turistika, cyklistka a knihomol.
 
 
Míša má ráda výzvy. Jednou z nich byla i koordinace projektu Sněhuláci pro Afriku na školách po celé ČR. Tento projekt Míša zastřešuje. Dále Kolům pro Afriku pomáhá se všemi dalšími akcemi zaměřenými na školy a při jiných jednorázových akcích.
 
Vše vykonává s úsměvem a dobrovolně při své práci. 
 
Do Kol pro Afriku se Míša dostala na základě vlastní iniciativy a vůle. Důvodem byl prý smysl projektu a jeho pojetí: "nedáváme ucelenou pomoc, jen podáváme ruku, aby se jí chytli a sami si pak vyšlapali svou cestu k lepšímu životu".  
 
Email:  bohmova@ghrabuvka.cz
 
Jiří Stejskalík

Jiří Stejskalík

člen dozorčí rady (dobrovolně)

Jiří Stejskalík

člen dozorčí rady (dobrovolně)

Jiří Stejskalík
Miroslav Fiala

Miroslav Fiala

člen dozorčí rady (dobrovolně)

Miroslav Fiala

člen dozorčí rady (dobrovolně)

Miroslav Fiala

Hlavní partneři organizace

logo

Brussels Airlines

Brussels Airlines patří k hlavním partnerům organizace díky dlouhodobé podpoře ve formě poskytování letenek do Gambie v rámci Brussels Airlines Foundation zdarma. Bez této pomoci bychom měli cestu na africký kontinent velmi ztíženou. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Mitas

Mitas, a.s. je partnerem Kol pro Afriku také od samého počátku, kdy jsme začali přemýšlet o potřebě kvalitních náhradních dílů. Srovnání kvality plášťů a duší této značky s těmi, které jsou běžně v Africe dostupné, je velmi vypovídající. Je to také důvod, proč o tuto spolupráci stojíme a velmi si jí vážíme. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Advanced AIRSEA

Advanced AIRSEA je partnerem organizace již řadu let. Jedná se o našeho hlavního logistického partnera pro zasílání kontejnerů do Gambie a poté pro zajištění navazující přepravy do vesnice Gunjur. Velice si této spolupráce vážíme a věříme, že bude nadále úspěšně pokračovat. Velmi děkujeme za společnou cestu.Přejít na web partnera
logo

Toptrans

Společnost Toptrans a.s. je dlouholetým partnerem organizace v oblasti vnitrostátní logistiky. Ani bychom nespočítali, kolik kol nám již Toptrans přepravil. Jsou to jistě tisíce. Vážíme si této spolupráce, neboť víme, že bez ní by se Kola pro Afriku netočila. Velmi děkujeme za společně kilometry.Přejít na web partnera
logo

DB Schenker

Společnost DB Schenker podporuje naši organizaci jakožto jeden z hlavních vnitrostátních logistických partnerů. Naše nezisková organizace si spolupráci velmi považuje. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

OZO Ostrava

Společnost OZO Ostrava se zabývá převážně svozem odpadu. Kdyby nebylo vnímavých dárců, asi by tam darovaná kola skutečně skončila. Avšak společnost OZO Ostrava patří mezi hlavní vnitrostátní logistické partnery, jelikož právě díky husté síti logistiky společnosti, jsme nalezli společnou cestu pro svozy kol. Velmi děkujeme za perfektní spolupráci.Přejít na web partnera
logo

Nová šance

Nebýt všech dobrých duší z organizace Nová šance, naše kola by se určitě netočila tak, jako tomu dnes je. Spolupráce probíhá převážně v centrálním skladu v Ostravě Koblově. Velmi děkujeme za možnost užívat tyto prostory a veškeré společné aktivity, nakládky, atp. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Věznice Heřmanice

Již řadu let spolupracujeme s Věznicí Heřmanice v oblasti montáží a oprav darovaných kol. Před nedávnem jsme díky vstřícnosti vedení věznice otevřeli již druhou dílnu. Tato dílna se věnuje šrotování kol, která již nelze opravit a dále využít. Vedení věznice velmi děkujeme za skvělou spolupráci. Právě zde se zářně naplňuje princip pomoci na mnoho stran. Přejít na web partnera
logo

Hasičský záchranný sbor ČR

Ačkoliv je tato spolupráce čerstvá, je velmi intenzivní. HZS ČR, nám pomáhá realizovat řadu svozů z různých koutů České republiky.

Spolupráce s hasiči je velmi příjemná jak pro nás, tak i pro sběrná místa. V současné době intenzivně spolupracujeme se Záchrannýmútvarem HZS ČR z Hlučína. S útvary HZS JHM kraje, ZLK kraje a útvarem hl. města Prahy a Plzně. 

Chceme rozvíjet spolupráci také s dobrovolnými hasiči z dalších krajů a případě také z celé České republiky. Máme za sebou první vlaštovku spolupráce s dobrovolnými hasiči z OC kraje.

Spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni.logo

SIAN

Společnost Správa investic a nemovitostí poskytuje naší neziskové organizaci od začátku zdarma k využívání své kancelářské prostory. Velmi děkujeme za tuto možnost.Přejít na web partnera
logo

Soňa Adamcová

Paní Adamcová je dlouholetým partnerem organizace, který nám velmi ochotně a bez nároku na jakoukoliv odměnu vede účetnictví a poskytuje daňové poradenství. Děkujeme, že nás tak skvěle provázíte administrativními nástrahami naší společnosti.Přejít na web partnera
logo

Nadace ČEZ

Podpora Nadace ČEZ v rámci Charitativní akce Pomáhej pohybem

Poprvé v roce 2015, kdy návštěvníci Colours of Ostrava vyšlapali 52 355 Kč na vybavení dílen pro zpracování darovaných kol v centrálním skladu a ve věznici Heřmanice. 

Podruhé v roce 2016, kdy si návštěvníci Colours of Ostrava kromě hudebních zážitků a zablácených bot odnesli také dobrý pocit z toho, že pomohli těm, kteří to potřebují. 

Během Charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem na dobročinných kolech vyšlapali pro organizaci Kola pro Afriku 101 635 Kč.  Šek Nadace ČEZ naší společnosti v sobotu 16.7. 2016 předala ředitelka festivalu Zlata Holušová spolu s generálním ředitelem ČEZ ESCO Kamilem Čermákem a generálním ředitelem ČEZ Korporátní služby Ivanem Lapinem.

Nadační příspěvek bude využit na přepravu dalších, přibližně 800 darovaných kol do Gambie. Zároveň z něj uhradíme speciální kurzy pro gambijské školní mechaniky, kteří se budou starat o tamější kolový park, a také servisní cyklistické vybavení školních dílen.

Potřetí v roce 2017, kdy se návštěvníci Colours of Ostrava na naši podporu zapojili do charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem přes mobilní aplikaci EPP. Tou nás podpořili při jakémkoli pohybu - při chůzi, na kole, při tanci atp. a díky nim jsme tak získali podporu 100 000,- Kč. Tato podpora byla tentokrát směrována na vylepšení pracovních podmínek v dílně centrálního skladu Kol pro Afriku v Ostravě Koblově. Částka 46 000 Kč bude využita na novou podlahu v dílnách, na nová okna, která přes zimu budou lépe izolovat teplo a novou elektroinstalaci, která je již v havarijním stavu. Další část finančních prostředků půjde na dovybavení dílny a cca. 30 000 Kč bude investováno do koupě náhradních dílů do Gambie. 

 

 Přejít na web partnera
logo logo

Moment charity shops

Moment charity shops je pro nás velmi cenným partnerem nejen ze strany charitativních sbírek, které nás podporují finančně, ale také ze strany dobrovolnické. Velmi děkujeme!!! :-)Přejít na web partnera
logo

Česká rozvojová agenturaPřejít na web partnera