tabZkracujeme dětem v Gambii cestu ke vzdělání!

Cesta kola od dárce k dítěti má několik mylníků. Projeďte si ji myší. Zabre vám to chvíli.
Ve skutečnosti trvá cesta kola přibližně půl roku a stojí asi 300 Kč na kolo.

Kolik co stojí?

Darování kola

Kolo je základem našeho projektu. Tento dar je na úplném začátku a je samotnou podstatou.

Ročně je v České republice prodáno více než 300 000 nových jízdních kol. Pokud by se alespoň část z těch, které už dosloužily, dostaly do našich rukou, měli bychom z toho velikou radost nejen my, ale hlavně děti v Gambii, kterým se snažíme pomoci na cestě za vzděláním.

Kola sbíráme v našich sběrných místech, která jejich provozovatelé zakládají a provozují dobrovolně, nezištně a z vlastní iniciativy. Moc si jejich aktivity ceníme. Sběry pořádají celoročně nebo jednorázově při pořádaných akcích.

Přehled sběrných míst pro darování kola.

Informace pro založení sběrného místa.

Darování kola

Kde mohu darovat kolo?

Doprava kola do centrálního skladu

Cesta kola od dárce do našeho centrálního skladu v Ostravě Koblově je různá.

Část dárců nám kola dopraví přímo do našeho skladu, někdy nám je přivezou i lidé, kteří si zřídili sběrné místo. Největší počet kol se však do centrálního skladu dostává díky našim logistickým partnerům. Mezi ty největší patří zejména Hasičský záchranný sbor ČR,  DB Schenker, Toptrans, a.s. a OZO Ostrava, s.r.o.. S dopravou nám mnohdy pomáhají i další logistické společnosti. Více o partnerech. 

Přes pomoc partnerů a dalších lidí se nám bohužel často nedaří všechna kola doručit do centrálního skladu bezplatně. Proto budeme rádi, rozhodnete-li se nám přispět na přepravu jízdního kola. Ať už jednoho nebo více, budeme rádi za jakýkoliv dar. Kolik vlastně přeprava jednoho jízdního kola od dárce až do Gambie stojí a jak můžete přispět? To se dozvíte zde. 

 

Doprava kola do centrálního skladu

Přispějte nám na dopravu kola

Třídění a oprava kol v Ostravě

Dobře opravené kolo, znamená několik měsíců bezstarostné jízdy. To špatně opravené, přináší jen trápení.

Po darování a dopravě kol do našeho  centrálního skladu v Ostravě Koblově, dochází k jejich třídění, servisu, případně rozebrání na náhradní díly a někdy i "šrotování". Každé kolo však podpoří cestu těch vybraných do Gambie.

Kola pro Gambii

Asi 30% kol nakonec slouží dětem v Gambii. Pro opravu a servis kol je nepostradatelná naše spolupráce s organizací Nová šance, z.s.která nám poskytuje prostory dílen a skladu a jejíž klienti (lidé po výkonu trestu) nám s opravami pomáhají. Důležitá je i naše spolupráce s Heřmanickou věznicí jejíž vězni v rámci dobrovolné činnosti darovaná kola rovněž opravují. Přímo ve skladě pak zaměstnáváme lidi obtížně uplatnitelní na trhu práce. Do servisu kol se často zapojí i dobrovolníci z jiných organizací či firem.

Kola pro kola

Ne všechna kola jsou vhodná pro terén v Gambii. Kola, která se do Gambie nehodí (např. úzkoplášťová) opravujeme a dále využíváme na podporu projektu. Některá slouží jako "půjčovací" na naší charitní Půjčovně kol pro Afriku na Colours of Ostrava (250-280 kol) jiná jsou charitně prodána na internetu či přes náš charitní second-hand MOMENT, o.p.s.. Výtěžek ve všech případech podpoří cestu vybraných kol do Gambie.

Kola slouží také jako zdroj velmi potřebných náhradních dílů do Gambie a některá v konečné fází slouží jako zdroj podpory z výkupu sběrných surovin. 

Třídění a oprava kol v Ostravě

Nakládka kol, náhradních dílů a servisních kufrů do kontejneru

Každého půl roku nakládáme vždy dva plné kontejnery kol, náhradních dílů a kufrů s nářadím.

Za rok naložíme více než 1500 kol, 20 sad náhradních dílů a 15 kufrů s nářadím do celkem 4 kontejnerů. Bez dobrovolníků se tato krásná událost nemůže obejít. Za vaše zapojení budeme velmi rádi. Napište nám a my se vám ozveme zpět s informací, jak a kde se můžete zapojit. Děkujeme a těšíme se na vás.

Jak se zapojit?

 

Nakládka kol, náhradních dílů a servisních kufrů do kontejneru

Pomozte nám nakládat kola

Výběr škol zapojených do projektu

Samotné předávce kol školám předchází intenzivní výběr těchto škol, které do projektu zapojujeme.

Školy se hlásí našemu koordinátorovi v Africe se zájmem o zapojení se do projektu. My poté míříme do daných škol osobně a velmi důkladně vybíráme ty, do kterých kola darujeme. Důležitá je jednak vzdálenost, kterou děti musí do školy urazit, poté je to počet žáků, kteří tuto vzdálenost musejí překonat a v neposlední řadě také schopnosti, předem vybraného mechanika. Po posouzení těchto kritérií, společně s mírou zájmu vedení školy o projekt, se rozhodujeme, které školy budou obdarovány a jakým počtem kol.

Výběr škol zapojených do projektu

Vyložení kontejnerů v Gunjuru

Je to vždy veliká událost pro místní vesnici.

Kamiony doprovází mnoho dětí a řidiči si na ně musejí  dávat na všudypřítomné veliký pozor. Stačí několik telefonních hovorů a místní ihned přispěchají velmi rádi na pomoc s vyložením kontejnerů. Zapojují se všichni, od starých a vážených, přes mladé a silné, až po ty nejmenší. Vesnice vykládáním kol z kontejnerů vždy skutečně ožívá. Je to veliká událost.

 

Vyložení kontejnerů v Gunjuru

Přeprava kontejnerů kamiony do Gunjuru

Zdálo by se, že jsou kola již v cíli. Čeká je však ještě dlouhá cesta.

Musejí se v přístavu naložit na kamiony a ujet trasu přibližně 60 km do vesnice Gunjur. Zde nám místní komunita propůjčuje sklad, kde můžeme vyložit darovaná kola. Odtud si je pak jednotlivé vybrané školy rozváží do dalších lokalit.

Přeprava kontejnerů kamiony do Gunjuru

Přispějte nám na dopravu kola

Přeprava kontejnerů s koly lodí do Gambie

Tato část cesty kol je tou nejnákladnější. Kola většinou plují jeden měsíc do cílového přístavu v Banjulu.

Díky našemu hlavnímu logistickému partnerovi této části cesty, Advanced AIRSEA, s.r.o., se nám daří náklady snižovat, avšak jsou stále velmi vysoké. Byli bychom velmi rádi, pokud byste se rozhodli nám přispět na přepravu jízdního kola. Ať už jednoho nebo více, budeme rádi za jakýkoliv dar. Kolik vlastně přeprava jednoho jízdního kola od dárce až do Gambie  stojí a jak můžete přispět?

Přeprava kontejnerů s koly lodí do Gambie

Přispějte nám na dopravu kola

Školení mechaniků v Gunjuru

Každá škola má svého mechanika, který ručí za stav kol.

Po tom, co vybereme školy, které se do projektu zapojí, pozveme mechaniky z těchto škol do vesnice Gunjur. V této malé vesnici podstupují mechanici velmi intenzivní školení, které je vedeno vždy trenérem z České republiky. Snažíme se předat maximum vědomostí, ale hlavně prakticky naučit ovládat mechaniky darované nářadí, které je ve velmi vysoké kvalitě a často se s ním setkávají místní lidé vůbec poprvé.

Tuto část považujeme za jednu z nejdůležitějších a nejpotřebnějších. Pokud se ve škole nebudou o darovaná kola dobře starat, mohou skončit velmi brzy jako nepoužitelná hromádka kovu. Na tomto místě bychom vás chtěli požádat o pomoc. Pomozte nám prosím vybavit jednu, či více škol, kufrem s nářadím. Darujete tak něco, co má velikou hodnotu pro celý projekt. Více informací pro dárce.

Školení mechaniků v Gunjuru

Přispět na kufr s nářadím

Kola předáváme školám na slavnostní předávce v Gunjuru

Samotná předávka kol je velikou událostí nejen na straně naší, ale také na straně obdarovaných škol a celých místních komunit, které příjezd kol často velmi mohutně oslavují.

To, že danou školu někdo vybral do tohoto projektu, proškolil místního mechanika, daroval mu kvalitní nářadí, ale hlavně, že lidé z úplně odlišné země, kteří je vůbec neznají, jim darovali něco tak důležitého a hodnotného, jako je jízdní kolo, je pro místní obyvatele věcí až neuvěřitelnou a vnímají ji jako veliký dar. Vděk často neumí slovy vyjádřit, nejde to, musíte to zažít a procítit…

 

Kola předáváme školám na slavnostní předávce v Gunjuru

Podrobné inspekce na školách v Gambii

Účelem těchto podrobných kontrol na školách je, primárně poskytnou radu a pomoc.

Nabízíme vždy možnost opětovného proškolení školního mechanika. Někdy se také stává, že se mechanik na škole změní, proto je potřeba školení opakovat. Jindy potřebuje škola doplnit kufr s nářadím, jelikož se časem opotřebovalo. Často také zjišťujeme konkrétní potřebu náhradních dílů, které daná škola potřebuje dodat pro opravy nepojízdných kol. Vedení školy je také nedílnou součástí projektu a jeho školení a opětovné seznamování se strukturou projektu je velmi podstatné pro vzájemnou spolupráci.

Podrobné inspekce na školách v Gambii

Podpora již obdarovaných škol dalšími koly, nářadím a náhradními díly

Jelikož postupem času některá z darovaných kol přirozeně dosloužila, snažíme se také tento fakt monitorovat a reagovat na něj dodáváním dalších jízdních kol, náhradních dílů a doplňováním nářadí.

Školy zde však mají také svůj nemalý díl odpovědnosti a neleží tedy veškerá váha podpory pouze na naší organizaci. Snažíme se projektu vést k udržitelnosti, jejíž známkou je, že si školy často dokáží nakoupit nářadí i náhradní díly samy. Pokud však přihlédneme ke kvalitě zboží, které je v této zemi na západě Afriky dostupné, často je mnohem lepší a dlouhodobější cestou, darovat náhradní díly a nářadí evropské kvality, které v místních náročných podmínkách vydrží skutečně násobně déle. Zde bychom chtěli vyzdvihnout zejména pláště a duše našeho partnera, společnosti Mitas, a.s., v místních podmínkách si vedou skutečně perfektně. Děkujeme.

Podpora již obdarovaných škol dalšími koly, nářadím a náhradními díly

Darujte nám cyklonářadí nebo náhradní díly.

Darování kola

Kde mohu darovat kolo?

Doprava kola do centrálního skladu

Přispějte nám na dopravu kola

Třídění a oprava kol v Ostravě

Nakládka kol, náhradních dílů a servisních kufrů do kontejneru

Pomozte nám nakládat kola

Výběr škol zapojených do projektu

Vyložení kontejnerů v Gunjuru

Přeprava kontejnerů kamiony do Gunjuru

Přispějte nám na dopravu kola

Přeprava kontejnerů s koly lodí do Gambie

Přispějte nám na dopravu kola

Školení mechaniků v Gunjuru

Přispět na kufr s nářadím

Kola předáváme školám na slavnostní předávce v Gunjuru

Podrobné inspekce na školách v Gambii

Podpora již obdarovaných škol dalšími koly, nářadím a náhradními díly

Darujte nám cyklonářadí nebo náhradní díly.
více než 65 kvalitně vybavených kufrů s nářadím jsme odeslali do Gambie
více než 30 škol jsme již obdarovali také náhradními díly
již 66 gambijských škol je do projektu zapojeno
již 18 kontejnerů jsme odeslali do Gambie s koly, nářadím a náhradními díly

Hlavní partneři organizace

logo

Brussels Airlines

Brussels Airlines patří k hlavním partnerům organizace díky dlouhodobé podpoře ve formě poskytování letenek do Gambie v rámci Brussels Airlines Foundation zdarma. Bez této pomoci bychom měli cestu na africký kontinent velmi ztíženou. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Mitas

Mitas, a.s. je partnerem Kol pro Afriku také od samého počátku, kdy jsme začali přemýšlet o potřebě kvalitních náhradních dílů. Srovnání kvality plášťů a duší této značky s těmi, které jsou běžně v Africe dostupné, je velmi vypovídající. Je to také důvod, proč o tuto spolupráci stojíme a velmi si jí vážíme. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Advanced AIRSEA

Advanced AIRSEA je partnerem organizace již řadu let. Jedná se o našeho hlavního logistického partnera pro zasílání kontejnerů do Gambie a poté pro zajištění navazující přepravy do vesnice Gunjur. Velice si této spolupráce vážíme a věříme, že bude nadále úspěšně pokračovat. Velmi děkujeme za společnou cestu.Přejít na web partnera
logo

Toptrans

Společnost Toptrans a.s. je dlouholetým partnerem organizace v oblasti vnitrostátní logistiky. Ani bychom nespočítali, kolik kol nám již Toptrans přepravil. Jsou to jistě tisíce. Vážíme si této spolupráce, neboť víme, že bez ní by se Kola pro Afriku netočila. Velmi děkujeme za společně kilometry.Přejít na web partnera
logo

DB Schenker

Společnost DB Schenker podporuje naši organizaci jakožto jeden z hlavních vnitrostátních logistických partnerů. Naše nezisková organizace si spolupráci velmi považuje. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

OZO Ostrava

Společnost OZO Ostrava se zabývá převážně svozem odpadu. Kdyby nebylo vnímavých dárců, asi by tam darovaná kola skutečně skončila. Avšak společnost OZO Ostrava patří mezi hlavní vnitrostátní logistické partnery, jelikož právě díky husté síti logistiky společnosti, jsme nalezli společnou cestu pro svozy kol. Velmi děkujeme za perfektní spolupráci.Přejít na web partnera
logo

Nová šance

Nebýt všech dobrých duší z organizace Nová šance, naše kola by se určitě netočila tak, jako tomu dnes je. Spolupráce probíhá převážně v centrálním skladu v Ostravě Koblově. Velmi děkujeme za možnost užívat tyto prostory a veškeré společné aktivity, nakládky, atp. Děkujeme.Přejít na web partnera
logo

Věznice Heřmanice

Již řadu let spolupracujeme s Věznicí Heřmanice v oblasti montáží a oprav darovaných kol. Před nedávnem jsme díky vstřícnosti vedení věznice otevřeli již druhou dílnu. Tato dílna se věnuje šrotování kol, která již nelze opravit a dále využít. Vedení věznice velmi děkujeme za skvělou spolupráci. Právě zde se zářně naplňuje princip pomoci na mnoho stran. Přejít na web partnera
logo

Hasičský záchranný sbor ČR

Ačkoliv je tato spolupráce čerstvá, je velmi intenzivní. HZS ČR, nám pomáhá realizovat řadu svozů z různých koutů České republiky.

Spolupráce s hasiči je velmi příjemná jak pro nás, tak i pro sběrná místa. V současné době intenzivně spolupracujeme se Záchrannýmútvarem HZS ČR z Hlučína. S útvary HZS JHM kraje, ZLK kraje a útvarem hl. města Prahy a Plzně. 

Chceme rozvíjet spolupráci také s dobrovolnými hasiči z dalších krajů a případě také z celé České republiky. Máme za sebou první vlaštovku spolupráce s dobrovolnými hasiči z OC kraje.

Spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni.logo

SIAN

Společnost Správa investic a nemovitostí poskytuje naší neziskové organizaci od začátku zdarma k využívání své kancelářské prostory. Velmi děkujeme za tuto možnost.Přejít na web partnera
logo

Soňa Adamcová

Paní Adamcová je dlouholetým partnerem organizace, který nám velmi ochotně a bez nároku na jakoukoliv odměnu vede účetnictví a poskytuje daňové poradenství. Děkujeme, že nás tak skvěle provázíte administrativními nástrahami naší společnosti.Přejít na web partnera
logo

Nadace ČEZ

Podpora Nadace ČEZ v rámci Charitativní akce Pomáhej pohybem

Poprvé v roce 2015, kdy návštěvníci Colours of Ostrava vyšlapali 52 355 Kč na vybavení dílen pro zpracování darovaných kol v centrálním skladu a ve věznici Heřmanice. 

Podruhé v roce 2016, kdy si návštěvníci Colours of Ostrava kromě hudebních zážitků a zablácených bot odnesli také dobrý pocit z toho, že pomohli těm, kteří to potřebují. 

Během Charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem na dobročinných kolech vyšlapali pro organizaci Kola pro Afriku 101 635 Kč.  Šek Nadace ČEZ naší společnosti v sobotu 16.7. 2016 předala ředitelka festivalu Zlata Holušová spolu s generálním ředitelem ČEZ ESCO Kamilem Čermákem a generálním ředitelem ČEZ Korporátní služby Ivanem Lapinem.

Nadační příspěvek bude využit na přepravu dalších, přibližně 800 darovaných kol do Gambie. Zároveň z něj uhradíme speciální kurzy pro gambijské školní mechaniky, kteří se budou starat o tamější kolový park, a také servisní cyklistické vybavení školních dílen.

Potřetí v roce 2017, kdy se návštěvníci Colours of Ostrava na naši podporu zapojili do charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem přes mobilní aplikaci EPP. Tou nás podpořili při jakémkoli pohybu - při chůzi, na kole, při tanci atp. a díky nim jsme tak získali podporu 100 000,- Kč. Tato podpora byla tentokrát směrována na vylepšení pracovních podmínek v dílně centrálního skladu Kol pro Afriku v Ostravě Koblově. Částka 46 000 Kč bude využita na novou podlahu v dílnách, na nová okna, která přes zimu budou lépe izolovat teplo a novou elektroinstalaci, která je již v havarijním stavu. Další část finančních prostředků půjde na dovybavení dílny a cca. 30 000 Kč bude investováno do koupě náhradních dílů do Gambie. 

 

 Přejít na web partnera
logo logo

Moment charity shops

Moment charity shops je pro nás velmi cenným partnerem nejen ze strany charitativních sbírek, které nás podporují finančně, ale také ze strany dobrovolnické. Velmi děkujeme!!! :-)Přejít na web partnera
logo

Česká rozvojová agenturaPřejít na web partnera